lägga sig i

[lɛɡa‿sɛj‿ˈiː]
lägger sig i
lade sig i
lagt sig i
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet lägga sig i?

[lɛɡa‿sɛj‿ˈiː]

Hur böjs ordet lägga sig i på svenska?

Presens: lägger sig i
Preteritum: lade sig i
Supinum: lagt sig i

Vad betyder lägga sig i inom generell ?

engagera eller involvera sig i, ingripa i eller ta itu med (något som eventuellt inte angår denne)

Möjliga synonymer till lägga sig i

Relaterat till lägga sig i

arbetslust

fråga

ohövlighet

kunskapstörst

göromål

motsättning

oförskämdhet

inskjutning

Diskussion om ordet lägga sig i