läkning

läkningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet läkning

  • "Det kan handla om sårinfektioner, långsam läkning och tid för återhämtning."
  • "Den allvarliga fingerfrakturen har medfört svåra konsekvenser för patienten, men vidare behandling har gett fullgod läkning och skadan ska inte medföra några framtida men."
  • "Nu väntar operation och sedan läkning och rehabilitering."
  • "Enligt inkomna journalhandlingar drabbades patienten 2009 av ett nyckelbensbrott som fick ett komplicerat förlopp och flera operationer genomfördes på grund av utebliven läkning."
  • "Man avvaktade sedan läkning i fyra månader."
  • "Det finns en läkning i att berätta hur man har det, och att någon lyssnar utan att döma eller bortförklara."
  • "Slitit av huden och för mig så ser det ut att ha slutat blöda också så det här är en skada som är under läkning."
  • "Slitit av huden och för mig så ser det ut att ha slutat blöda också så det här är en skada som är under läkning."
  • "– Om läkning och rehab går så bra som det kan så hoppas jag fortfarande på US Open i slutet av oktober, säger Martin ” Lucky ” Larsen."
  • "I dag uppskattar Sabuni att hon åsiktsmässigt ligger i partiets mittfåra – något hon tror gör det lättare att ” medverka till den läkning av partiet som nu behövs ” :"

Vad betyder läkning inom allmänt ?

Fotograf: Wikipedia
processen (för ett sår) att läka

Möjliga synonymer till läkning

Diskussion om ordet läkning