lämna därhän

Verb

Vad betyder lämna därhän inom generell ?

lägga åt sidan, lämna oavslutat; inte bry sig om att ta upp

Relaterat till lämna därhän

overksamhet

omogenhet

ouppmärksamhet

försening

vårdslöshet

ovisshet

slapphet

likgiltighet

urtillstånd

glömska

Diskussion om ordet lämna därhän