lämpa

lämpar
lämpade
lämpat
Verb

Översättningar

Synonymer till lämpa

Hur böjs ordet lämpa på svenska?

Presens: lämpar
Preteritum: lämpade
Supinum: lämpat

Hur används ordet lämpa

 • "– Vi måste hitta bränderna och därefter lämpa ut det som brinner."
 • "På den kan husägare i länet zooma in och skapa sig en bild över hur väl deras respektive hus skulle lämpa sig för solceller och hur mycket energi en egen anläggning skulle kunna alstra."
 • "Det är både privata och kommunala bolag som nu valt att hoppa på samarbetet som är tänkt att komma igång på allvar efter årsskiftet, men redan nu har en projektgrupp börjat titta på platser som kan lämpa sig för landbaserad vindkraft."
 • "Största mjölkproducenten är Öland med ett landskap som anses lämpa sig extra bra för bete och vallodling."
 • "Anne-Karin Grönvold : ” Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. ”"
 • "Brandmännen fick ta hål i väggar och tak för att kunna lämpa ut pellets med traktorer."
 • "En tankbil från Gävle kallades in och markägaren var där med sin traktor för att lämpa ut mindre högar av högen för att på så sätt underlätta släckningsarbetet."
 • "Nu har vi fått dit en kranbil med en skopa som ska lämpa ut massa material från vinden, säger Johan Wallin."
 • "Om de är lindriga och anses lämpa sig för ett digitalt läkarbesök så erbjuds patienten det alternativet."
 • "Och den internationella tribunal man vill lämpa över straffansvaret på döms ut, eller åtminstone ifrågasätts, av ledande folkrättsexperter."

Diskussion om ordet lämpa

lämpa

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet lämpa

 • "– Vi måste hitta bränderna och därefter lämpa ut det som brinner."
 • "På den kan husägare i länet zooma in och skapa sig en bild över hur väl deras respektive hus skulle lämpa sig för solceller och hur mycket energi en egen anläggning skulle kunna alstra."
 • "Det är både privata och kommunala bolag som nu valt att hoppa på samarbetet som är tänkt att komma igång på allvar efter årsskiftet, men redan nu har en projektgrupp börjat titta på platser som kan lämpa sig för landbaserad vindkraft."
 • "Största mjölkproducenten är Öland med ett landskap som anses lämpa sig extra bra för bete och vallodling."
 • "Anne-Karin Grönvold : ” Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. ”"
 • "Brandmännen fick ta hål i väggar och tak för att kunna lämpa ut pellets med traktorer."
 • "En tankbil från Gävle kallades in och markägaren var där med sin traktor för att lämpa ut mindre högar av högen för att på så sätt underlätta släckningsarbetet."
 • "Nu har vi fått dit en kranbil med en skopa som ska lämpa ut massa material från vinden, säger Johan Wallin."
 • "Om de är lindriga och anses lämpa sig för ett digitalt läkarbesök så erbjuds patienten det alternativet."
 • "Och den internationella tribunal man vill lämpa över straffansvaret på döms ut, eller åtminstone ifrågasätts, av ledande folkrättsexperter."

Diskussion om ordet lämpa