läpp-

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet läpp-

  • "Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt någonstans i världen."
  • "Linda Johansson, som alltså varit med och startat gruppen ” Svensk stödgrupp för kort läpp- och tungband ” i sociala medier, tror att det är vanligare än vad man tror."
  • "Organisationen hon jobbar för hjälper patienter med läpp-, käk- och gomspalt."
  • "2006 hämtade de Filip, 22 månader, som hade läpp-, käk- och gomspalt, från Kina till Upphärad utanför Trollhättan."
  • "– Det kan vara läpp-, käk- eller gomspalt, de kan ha en klumpfot, eller det kan vara hjärtfel eller alkoholrelaterade skador, säger Meit Camving, generaldirektör på MIA."
  • "Lilo föddes med kort läpp- och tungband vilket försvårade hennes sugförmåga och amningarna blev problematiska."
  • "Via en grupp på Facebook fick Marlene Tandrup veta att problemen kunde uppstå om barnet fötts med kort läpp- eller tungband och att det kunde åtgärdas med en snabb och enkel operation."
  • "Missbildningar i ansiktet som läpp-, käk- och gomspalt uppstår när skador sker i vissa regioner i generna – och hur det går till hade forskare redan innan kommit fram till."
  • "De gener som förändringarna har skett i är till stor del kopplade till lung- och nervsystemsutveckling, rökrelaterad cancer, astma neuropsykiatriska sjukdomar och defekter givna vid födseln så som läpp- och gomspalt."

Diskussion om ordet läpp-