lärosäte

lärosätet
lärosäten
lärosätena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till lärosäte

Hur böjs ordet lärosäte på svenska?

Obestämd singular: lärosäte
Bestämd singular: lärosätet
Obestämd plural: lärosäten
Bestämd plural: lärosätena

Ordet lärosäte har 2 betydelser

  • Inom utbildning, formell stil
  • Inom utbildning
utbildning, formell stil
utbildning

Vad betyder lärosäte inom utbildning, formell stil ?

anstalt för högre utbildning; högskola eller universitet

Översättningar (inom utbildning, formell stil)

Ordet lärosäte inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till lärosäte (inom utbildning)

Möjliga synonymer till lärosäte (inom utbildning)

Diskussion om ordet lärosäte