läxläsning

läxläsningen
läxläsningar
läxläsningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till läxläsning

Hur böjs ordet läxläsning på svenska?

Obestämd singular: läxläsning
Bestämd singular: läxläsningen
Obestämd plural: läxläsningar
Bestämd plural: läxläsningarna

Hur används ordet läxläsning

  • "Det blev en skola som börjar med frukost och slutar med läxläsning."
  • "Kyrkan vill hjälpa barnen med läxläsning, en stund som avslutas med andakt."
  • "En kombination av läxläsning och fotboll."
  • "Dagens protest innebar att eleverna som skulle ha haft lektioner på Nynässkolan under torsdagen, istället befann sig i samlingslokalen Kanalen på Öster, där de ägnade sig åt bland annat läxläsning."
  • "I videoklippet ovan kan du höra forskaren Denice D Arcy och två mellanstadielärare från Dalarna berätta om deras bästa tips för en uppskattad och givande läxläsning."
  • "Huset är slitet och Tunabyggens styrelse beslöt nyligen att ansöka om rivningslov vilket skapat oro hos föreningar på Tjärna Ängar som använder lokaler i huset till bland annat läxläsning."
  • "Det finns till exempel rum att använda för läxläsning."
  • "Inspektionen för vård och omsorg kritiserar inte antalet barn, men däremot att det inte fanns något rum där barnen kan dra sig undan för exempelvis läxläsning eller privata telefonsamtal."
  • "Två personer är heltidsanställda i projektet och ett tjugotal volontärer jobbar med läxläsning och träningar för elever på fem olika skolor i staden."
  • "Det är på Dalhemsskolan, Drottninghögsskolan, Wieselgrensskolan, Kubikskolan och Nanny Palmkvistskolan som lågstadieelever erbjudits att en gång i veckan både få hjälp med läxläsning men även att gratis delta i handbollsskola som anordnas av OV Helsingborg."

Diskussion om ordet läxläsning