lågvatten

lågvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till lågvatten

Hur används ordet lågvatten

  • "Men högt vatten i syd har lett till lågvatten i norr."
  • "– Här om dagen var vi också ute och bärgade två båtar som hade blivit överraskade av att det hade blivit lågvatten."
  • "Enligt honom är kajen i hamnen för hög och nu när det är lågvatten blir det ett avstånd på nästan tre decimeter mellan båten och kajkanten."
  • "Andra dagens svårigheter kan ha berott på lågvatten."
  • "Vindar, hög- och lågvatten och snö är några av sakerna som påverkar hur isarna ser ut för tillfället."
  • "Det är mycket beroende av vattenståndet och är det lågvatten så är det inte bra för laxfisket."
  • "– Vindarna har varit lite konstiga med mycket hög- och lågvatten så det har tagit hårt på isarna utomskärs."
  • "Stegeborg – Vägverket parkerar bilfärjan pga lågvatten"
  • "– På vintern är det större skillnad mellan hög- och lågvatten, häftigare stormar och frosten kan slå till."
  • "Normalt sett under stormar brukar vi ha lågvatten här, säger Ystads miljö- och klimatstrateg Mona Skoog."

Vad betyder lågvatten inom bildligt ?

tidvatten när vattenståndet är lågt; ebb

Möjliga synonymer till lågvatten

Relaterat till lågvatten

torrhet

nedgång

sänkning

nedtryckning

grundhet

sammandragning

Diskussion om ordet lågvatten