lösöre

lösöret
lösören
lösörena
Substantiv [t]

Synonymer till lösöre

Hur böjs ordet lösöre på svenska?

Obestämd singular: lösöre
Bestämd singular: lösöret
Obestämd plural: lösören
Bestämd plural: lösörena

Hur används ordet lösöre

  • "– Vi har försökt komma in för att rädda lite lösöre, men vi fick avbryta den insatsen."
  • "När Gustaf Mattsson dog i våras visade det sig att han testamenterat elva miljoner i aktier samt fastighet, skogsmark och allt lösöre till förmån för hjärnforskning.Det kommer att ge oss tolv, tretton miljoner, minst."
  • "– Totalt är det sju bilar plus lösöre i tre av garagen förstörda i branden, säger Strömberg."
  • "• Ekonomisk skada som t.ex. hyresbortfall, kostnad för kost och logi, kostnad för flyttning, förvaring av lösöre eller värdeminskning."
  • "– Den delen är troligen inte beboelig, men vi har förhoppningsvis räddat lösöre."
  • "Under 2015 stal inbrottstjuvarna lösöre till ett värde av 773 miljoner kronor enligt beräkningar från försäkringsbolaget If."
  • "Samtliga åtta brandskadade lägenheter är hyresrätter och det är hyresgästernas hemförsäkring som ska täcka kostnaderna för det lösöre som har förlorats och för de extra kostnader som tillfälligt boende medför."
  • "Samtidigt åker en restvärdesbuss omkring och hjälper husägare att minimera skadorna på lösöre och värdesaker."
  • "Försäljningen av kommunens lösöre sker normalt via en auktionsfirma."
  • "– Det har varit en kultur där anställda kunnat göra förvärv och köp av lösöre och inventarier, säger Stefan Johansson till HD."

Vad betyder lösöre inom mat ?

rörligt gods, naturligt flyttbar egendom, lös egendom

Möjliga synonymer till lösöre

Relaterat till lösöre

förråd

tillverkning

egendom

Diskussion om ordet lösöre