lövträd

lövträdet
lövträd
lövträden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet lövträd på svenska?

Obestämd singular: lövträd
Bestämd singular: lövträdet
Obestämd plural: lövträd
Bestämd plural: lövträden

Hur används ordet lövträd

  • "Larverna lever i döende eller död ved av lövträd."
  • "Om du skulle få syn på skolklasser som fotar lövträd vid en gatlykta så är det forskning du bevittnar."
  • "De flesta stockarna kommer från gallringar yngre ekar och lövträd så att de äldre ekarna kan få mer plats och ljus."
  • "– Många skogsägare tvingas kalhugga och plantera gran trots att de egentligen vill ha ett hyggesfritt skogsbruk med lövträd och tall, säger Åke Lindquist, ordförande för Naturskyddsföreningens länsförbund till Sydöstran."
  • "Bland det intressantaste man hittat är stubben av ett lövträd utanför Svanevik."
  • "Sågverket ägs sedan 2005 av Danish Hardwood och tillverkar plank av lövträd som exporteras främst till Indien och Kina I dag jobbar där cirka 15 anställda, men på grund av sjunkade marknadspriser har nu företaget valt att varsla samtliga."
  • "Förhoppningen är att det ska växa upp en ljusare skog med tall, björk, sälg och andra lövträd."
  • "Gamla, döda träd och en stor andel lövträd skapar förutsättningar för en rik mångfald av växter och djur i reservatet."
  • "Enligt inventeringen är även skadorna på lövträd omfattande och träd som rönn, asp och sälg har enligt inventeringen små möjligheter att växa upp till träd i norra Gävleborgs ungskogar."
  • "Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har nya mål när det gäller hur mycket av skogen som ska bestå av lövträd."

Vad betyder lövträd inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
träd som, åtminstone sommartid, bär löv

Möjliga synonymer till lövträd

Relaterat till lövträd

växt

växt

grönhet

Diskussion om ordet lövträd