lagakraftvunnen

Okänd ordklass

Hur används ordet lagakraftvunnen

  • "En ordningsbot är en lagakraftvunnen dom så vi kan inte skriva ut det om vi inte är hundra säkra, säger Anders Persson."
  • "Sedan den nuvarande terrorlagstiftningen infördes 2003, som en följd av terrorattentaten i USA den 11 september 2001, har ytterst få personer åtalats för terrorbrott i Sverige ( se faktaruta ) och bara en lagakraftvunnen dom har avkunnats."
  • "Strafföreläggande har samma verkan som en lagakraftvunnen dom."
  • "– En lagakraftvunnen dom i Hovrätten får man anse är riktig, det är ju en grundsten i vårt rättssamhälle."
  • "- Förmodligen krävs det en lagakraftvunnen dom i Sverige för att vi ska komma åt de pengarna, säger Lindskog till TT."
  • "För de ursprungliga upplägget finns redan en lagakraftvunnen detaljplan."
  • "Men en nyligen lagakraftvunnen dom i kammarrätten ger tre laestadianska flickor i Pajala rätt att slippa dansen på idrottslektionerna eftersom dans anses strida mot familjernas religiösa övertygelse."
  • "Så förhoppningen är att vi får en lagakraftvunnen detaljplan här nu i sommar och att vi kan påbörja byggnation, säger Örebro kommuns projektledare Emma Gren."
  • "Ett strafföreläggande innebär en lagakraftvunnen dom i form av böter för ett brott utan att frågan går till domstol."
  • "– Nordkalk har sedan tidigare en lagakraftvunnen dom om tillåtlighet att bedriva kalkbrytning på berörda fastigheter, tillstånd och villkor från Mark- och miljödomstolen och har drivit denna tillståndsprocess i mer än 11 år, säger Hannu Hautala, CEO Nordkalk."

Relaterat till lagakraftvunnen

rätt

laglighet

behörighet

varaktighet

Diskussion om ordet lagakraftvunnen