lagfart

lagfarten
lagfarter
lagfarterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till lagfart

Hur böjs ordet lagfart på svenska?

Obestämd singular: lagfart
Bestämd singular: lagfarten
Obestämd plural: lagfarter
Bestämd plural: lagfarterna

Hur används ordet lagfart

  • "Boendena i Lima och Top Lugnet i Falun, har diskvalificerats i den senaste upphandlingen på grund av att man inte skickat med en lagfart som visar att den som de hyr fastigheten av också äger fastigheten."
  • "Det har visat sig att kommunen saknar lagfart på stadens största grönområde och nu ska ett möte utlysas där privatpersoner kan komma att göra anspråk på marken."
  • "Och inskrivningsmyndigheten vid Mora tingsrätt som först tog en vecka på sig att skriva in utmätningen i fastighetsregistret – och som sen gav familjen Said lagfart till fastigheten den 9 augusti – men utan att berätta att huset var utmätt."
  • "– När vi avvecklar måste vi följa lagen om offentlig upphandling, och en leverantör måste visa upp en lagfart från hyresvärden, vilket inte leverantören gjort."
  • "Migrationsverket motiverar med att Högbo missade att skicka med en lagfart vid senaste upphandlingen"
  • "Varbergs tingsrätt upphäver nu Lantmäteriets beslut om lagfart."
  • "Detta gäller för småhus – bostadsrättsköpare behöver inte betala lagfart och pantbrev."
  • "Prognosen är baserad på genomförda försäljningar men där tillträde och lagfart ännu ej har skett."
  • "Hyresgästen kan därmed få lagfart på sin lägenhet."
  • "Ett problem för de som har råkat ut för detta är att det varit oerhört besvärligt för dem att få tillbaka sin lagfart."

Vad betyder lagfart inom juridik ?

inskrivning i fastighetsbok om ny ägare av fastighet

Relaterat till lagfart

föreskrift

säkerhet

förvärv

byggnation

Diskussion om ordet lagfart