laglighet

lagligheten
lagligheter
lagligheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet laglighet på svenska?

Obestämd singular: laglighet
Bestämd singular: lagligheten
Obestämd plural: lagligheter
Bestämd plural: lagligheterna

Hur används ordet laglighet

  • "Tanken är att kunna leverera viss militär utrustning vars laglighet i nuläget är omtvistad."
  • "Bevisprovokationens laglighet har ifrågasatts starkt av försvaret och hovrätten konstaterar också ” att användandet av den särskilda spaningsmetoden har inneburit ett kringgående av bestämmelserna i rättegångsbalken ” men att detta inte gör bevisningen i domstol ogiltig."
  • "SVT har också avslöjat att Arbetsförmedlingen vid lanseringen inte hade gjort någon fördjupad utredning av Jobskills laglighet – trots interna varningar,"
  • "Han uppfattar rutinen som kränkande och ifrågasätter även dess laglighet."
  • "Det strider mot dataskyddsförordningens princip om laglighet, säger Magnus Bergström."
  • "Ifrågasätter laglighet"
  • "Strejkens laglighet ifrågasätts"
  • "Redan i höstas beslutades att man skulle utreda Jobskills laglighet, men utredningen blev inte av förrän nu – efter att SVT ställt frågor om ärendet."
  • "Under den gångna veckan har myndighetens jurister fått snabbutreda tjänstens laglighet efter att SVT ställt frågor om ärendet."
  • "Den omständigheten att de tycks ha haft en felaktig uppfattning om verksamhetens laglighet kan enligt domstolen inte frita dem från ansvar."

Möjliga synonymer till laglighet

Relaterat till laglighet

föreskrift

behörighet

rätt

riktighet

laglighet

Diskussion om ordet laglighet