lagparagraf

lagparagrafen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet lagparagraf

  • "Ett avslöjande som ledde till en ny lagparagraf i socialtjänstlagen."
  • "Där ska han erinras om en lagparagraf som säger att poliser i arbetet bland annat ska uppträda hövligt och iaktta självbehärskning."
  • "Enligt börsen stoppades handeln med hänvisning till en lagparagraf om så kallad informationsassymmetri, att hela marknaden inte har tillgång till samma information."
  • "Demokratiminister Birgitta Ohlsson ( FP ) vill ha en särskild lagparagraf om hot och våld mot förtroendevalda, skriver Dagens Nyheter."
  • "Det finns en lagparagraf om denna typ av situation, men den anses vara mycket svår att tillämpa och används sällan."
  • "Ändå står ännu, i samma lagparagraf, att en skäligen misstänkt ska finnas."
  • "Ansökan lämnades in efter att en flera årtionden gammal lagparagraf nu ger artister möjlighet att återta upphovsrätten till verk de skrev för 35 år sedan."
  • "Hänvisar till lagparagraf"
  • "Den så kallade nödvärnsrätten, en lagparagraf som tillåter visst våld för att förhindra skada eller fara, får inte användas rutinmässigt."
  • "Ett avslöjande som ledde till en ny lagparagraf i socialtjänstlagen."

Rim på lagparagraf

Relaterat till lagparagraf

föreskrift

befallning

ledning

laglighet

Diskussion om ordet lagparagraf