lagrådsremiss

lagrådsremissen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet lagrådsremiss

  • "I den lagrådsremiss som regeringen idag beslutat om föreslås att de dammar som kommer omfattas av de nya reglerna ska klassificeras utifrån vilka konsekvenserna ett eventuellt dammhaveri i dessa skulle kunna bli."
  • "Banker i Sverge med en inlåning på över 70 miljarder kronor ska kunna erbjuda möjlighet för konsumenterna att ta ut kontanter, enligt en lagrådsremiss från Finansdepartementet under fredagen."
  • "Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss."
  • "Regeringen skriver att de vill ” lägga krokben på en avart av betaltjänstmarknaden ” och lägger nu fram en lagrådsremiss."
  • "I en lagrådsremiss ändras till exempel begreppet ” hjälplöst tillstånd ” till ” särskilt utsatt situation ”."
  • "Regeringen beslutade i dag om en lagrådsremiss som ska granskas av lagrådet."
  • "På torsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss för att stärka skyddet för blåljuspersonal."
  • "Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att vissa typer av altaner från den 1 juli ska undantas från bygglovskravet."
  • "Då är vi överens om att det är bättre att vi gör det rätt, säger socialminister Lena Hallengren till TT om förseningen och varför frågan om sondmatning inte finns med i den lagrådsremiss som regeringen beslutat om."
  • "Enligt regeringskansliet har betänkandet från utredningen 2016 remitterats och arbetet med en lagrådsremiss pågår just nu."

Relaterat till lagrådsremiss

föreskrift

Diskussion om ordet lagrådsremiss