lake

[ˈlàːke]
laken
lakar
lakarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till lake

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet lake?

[ˈlàːke]

Hur böjs ordet lake på svenska?

Obestämd singular: lake
Bestämd singular: laken
Obestämd plural: lakar
Bestämd plural: lakarna

Hur används ordet lake

 • "Det har varit festligheter i både Ludvika, med Ludvikafesten, och Rättvik där Big lake run gått av stapeln, vilket bidragit till mycket fylla i området."
 • "Big lake run officiellt inställt – mycket ordningsproblem under natten"
 • "Trots att evenemanget Big lake run var inställt på grund av pandemin dök det ändå upp hundratals personer som ville spela musik och festa."
 • "Det har varit festligheter i både Ludvika, med Ludvikafesten, och Rättvik där Big lake run gått av stapeln, vilket bidragit till mycket fylla i området."
 • "I reservatet ligger även Västersjön som är en cirka 100 hektar stor relativt grund sjö där det fiskas en del gädda och abborre, men även lake har setts i sjön."
 • "Det var kanske inte lake som Bollnäs kommuns limnolog hade hoppats på i burarna."
 • "Nu ska det vara filé, och tidigare recept på fiskar som karp, lake, mört, braxen och ruda används inte längre."
 • "På flera håll har man infört fiskeförbud efter lake under lekperioden, något som lett till protester från hobbyfiskare."
 • "Beståndet av lake, en av våra mer udda sportfiskar, har minskat kraftigt de senaste åren."
 • "Nya fiskarter på listan är stenbit, vitling och lake eftersom de minskat kraftigt sedan den förra listan presenterades 2005."

Ordet lake har 2 betydelser

 • Inom fiskar
 • Inom mat
fiskar
mat

Vad betyder lake inom fiskar ?

lag, saltlösning för lakning

Översättningar (inom fiskar)

Engelska

Relaterat till lake (inom fiskar)

djur

Ordet lake inom mat

Översättningar (inom mat)

Engelska

Synonymer till lake (inom mat)

Möjliga synonymer till lake (inom mat)

Diskussion om ordet lake

 • - 2018-02-17

  hav

lake

lakes
Substantiv

Översättningar (inom mat)

Synonymer till lake (inom mat)

Ordet lake har 3 betydelser

 • Inom australiensiska
 • Inom färg
 • Inom generell
australiensiska
färg
generell

Vad betyder lake inom australiensiska ?

a body of (usually fresh) water surrounded by land

Översättningar (inom australiensiska)

Synonymer till lake (inom australiensiska)

Möjliga synonymer till lake (inom australiensiska)

Mindre vanlig betydelse av ordet lake inom färg

any of numerous bright translucent organic pigments a purplish red pigment prepared from lac or cochineal

Översättningar (inom färg)

Synonymer till lake (inom färg)

Möjliga synonymer till lake (inom färg)

Ordet lake inom generell

Diskussion om ordet lake