lamp

lamp
lamped
lamped
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till lamp

Diskussion om ordet lamp

lamp

lamps
Substantiv

Översättningar

Vad betyder lamp inom generell, generell ?

An artificial source of visible illumination

Diskussion om ordet lamp