lampblack

lampblack
lampblacked
lampblacked
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till lampblack

Diskussion om ordet lampblack

lampblack

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder lampblack inom litteratur ?

svart färgämne i kol eller sot

Möjliga synonymer till lampblack

Diskussion om ordet lampblack