landsbygd

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet landsbygd

 • "Det är bättre med levande landsbygd än död landsbygd, säger hon."
 • "Det är bättre med levande landsbygd än död landsbygd, säger hon."
 • "Men för att få en landsbygd som blomstrar, krävs det att andra saker också fungerar, tror Per."
 • "Det är mycket landsbygd i Småland, tillgängligheten är ju viktigt naturligtvis, säger Kristina Hedberg."
 • "– Dels för att få en levande landsbygd och att få affärer och skolor att leva vidare, säger Per Johansson."
 • "Detta är en utveckling som går tvärtemot regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd."
 • "Särskilt hans hjärtefråga : den om hur landet drabbas av klyftorna mellan stad och landsbygd."
 • "Dessutom är här mer landsbygd och färre åskledare och skadorna blir större, säger Johan Litsmark."
 • "En del mätningar är i mindre områden och andra är uppdelade mellan tätort och landsbygd."
 • "Bredband och digitalisering är en förutsättning för att företag ska kunna växa och för att Blekinges invånare ska kunna vara en del av det digitala samhället, oavsett om man bor eller verkar på landsbygd eller i tätort, säger hon."

Vad betyder landsbygd inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
större område där få människor bor, särskilt i kontrast med stad|städer; större område med låg befolkningstäthet

Möjliga synonymer till landsbygd

Diskussion om ordet landsbygd

landsbygd

landsbygden
landsbygder
landsbygderna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet landsbygd på svenska?

Obestämd singular: landsbygd
Bestämd singular: landsbygden
Obestämd plural: landsbygder
Bestämd plural: landsbygderna

Hur används ordet landsbygd

 • "Det är bättre med levande landsbygd än död landsbygd, säger hon."
 • "Det är bättre med levande landsbygd än död landsbygd, säger hon."
 • "Men för att få en landsbygd som blomstrar, krävs det att andra saker också fungerar, tror Per."
 • "Det är mycket landsbygd i Småland, tillgängligheten är ju viktigt naturligtvis, säger Kristina Hedberg."
 • "– Dels för att få en levande landsbygd och att få affärer och skolor att leva vidare, säger Per Johansson."
 • "Detta är en utveckling som går tvärtemot regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd."
 • "Särskilt hans hjärtefråga : den om hur landet drabbas av klyftorna mellan stad och landsbygd."
 • "Dessutom är här mer landsbygd och färre åskledare och skadorna blir större, säger Johan Litsmark."
 • "En del mätningar är i mindre områden och andra är uppdelade mellan tätort och landsbygd."
 • "Bredband och digitalisering är en förutsättning för att företag ska kunna växa och för att Blekinges invånare ska kunna vara en del av det digitala samhället, oavsett om man bor eller verkar på landsbygd eller i tätort, säger hon."

Vad betyder landsbygd inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
större område där få människor bor, särskilt i kontrast med stad|städer; större område med låg befolkningstäthet

Möjliga synonymer till landsbygd

Relaterat till landsbygd

slättland

land

Diskussion om ordet landsbygd