landshövding

landshövdingen
landshövdingar
landshövdingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

landshövding är en/ett

Hur böjs ordet landshövding på svenska?

Obestämd singular: landshövding
Bestämd singular: landshövdingen
Obestämd plural: landshövdingar
Bestämd plural: landshövdingarna

Hur används ordet landshövding

  • "– En före detta landshövding som heter Camilla Odhnoff."
  • "Samtidigt som öns unika naturvärden bevaras för framtiden öppnar köpet av Hanö, och det blivande naturreservatet, upp möjligheterna att utveckla Hanö som attraktivt besöksmål, säger landshövding Berit Andnor Bylund i pressmeddelandet."
  • "Christina Mattisson har tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund inlett ett arbete för att påverka regering och departement att öka antalet utbildningsplatser i Blekinge."
  • "Nu ska en arbetsgrupp under ledning av landshövding Berit Andnor Bylund börja jobba."
  • "Blekinges landshövding Berit Andnor Bylund kommer framhäva länets arbete med integration och turism under landshövdingsmötet."
  • "Före detta statsrådet och Sveriges första kvinnliga landshövding, Camilla Odhnoff, har avlidit."
  • "Socialdemokraten Camilla Odhnoff var statsråd med ansvar bland annat för familje-, ungdoms- och invandrarfrågor, under åren 1967-73 och blev därefter landshövding i Blekinge län till och med 1992."
  • "Nu står det klart vem som blir Blekinges nya landshövding och tar över efter Berit Andnor Bylund."
  • "– Vi kan aldrig acceptera att en så stor del av vår unga befolkning är arbetslös, säger landshövding Berit Andnor Bylund och regionråd Christina Mattisson i ett gemensamt uttalande."
  • "– Det här är ett slag mot Försvarsmusiken i hela landet, säger landshövding Berit Andnor Bylund."

Vad betyder landshövding inom samhälle ?

statens företrädare i ett län, chefen för länsstyrelsen, ståthållare

Möjliga synonymer till landshövding

Relaterat till landshövding

myndighet

överordnad

ledare

Diskussion om ordet landshövding