lantmäteri

lantmäteriet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet lantmäteri

  • "Kommunalrådet kritisk – vill ha eget lantmäteri för att korta handläggningstider"
  • "– Vi släcker ner av en enda anledning och det är för att det är ljust på nätterna under den här perioden, säger Rickard Johnson som är avdelningschef på Trafik, park och lantmäteri."
  • "Men vad det än blir så är det en lång process där bland andra lantmäteri och markägare ska vara överens."
  • "- Det är nog väldigt okänt för alla som inte är väldigt intresserade av lantmäteri."
  • "Samtidigt går statens lantmäteri ut och säger att det finns många tomter som står obyggda i landet, bara i Örebro finns närmare 900 stycken."
  • "En av dem svarar att användningen oftast är yrkesmässig, som inom lantmäteri."
  • "Under tiden i Sverige har han kompletterat de studier i lantmäteri som han genomfört i Syrien."
  • "Två personer med bakgrund inom lantmäteri som båda gillar hårdrock, mat och kultur – kan det vara den perfekta matchen?"
  • "Man vill också ändra på flera olika taxor, bland annat för plan- och bygglov, lantmäteri och livsmedel, och parkeringsavgifter."
  • "– Vi utvecklar nu en metodik för mätningarna, som kommer att diskuteras med internationella experter, och deras råd kommer att tas in så att vårt arbete når upp till global standard och blir internationellt accepterat, säger Ganesh Prasad Bhatta, generaldirektör på Nepals lantmäteri."

Vad betyder lantmäteri inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
läran om uppmätning av land, utstakning av gränser, framställandet av karta|kartor

Möjliga synonymer till lantmäteri

Diskussion om ordet lantmäteri