lash

lashes
Substantiv

Översättningar

Synonymer till lash

Ordet lash har 4 betydelser

  • Inom vulgärt
  • Inom anatomi
  • Inom kläder
  • Inom politik
vulgärt
anatomi
kläder
politik

Ordet lash inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Ordet lash inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till lash (inom anatomi)

Ordet lash inom kläder

the flexible part of a whip

Synonymer till lash (inom kläder)

Ordet lash inom politik

Synonymer till lash (inom politik)

Diskussion om ordet lash

lash

lash
lashed
lashed
Verb

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till lash (inom politik)

Hur används ordet lash

  • "lash the horse"

Ordet lash har 4 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom politik
  • Inom sport
  • Inom insekter
norgespec
politik
sport
insekter

Ordet lash inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till lash (inom norgespec)

Ordet lash inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till lash (inom politik)

Möjliga synonymer till lash (inom politik)

Ordet lash inom sport

lash about; flick sharply, as of animals' tails

Översättningar (inom sport)

Ordet lash inom insekter

bind with a rope, chain, or cord

Översättningar (inom insekter)

Svenska

Möjliga synonymer till lash (inom insekter)

Diskussion om ordet lash