latrin

latrinen
latriner
latrinerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till latrin

Hur böjs ordet latrin på svenska?

Obestämd singular: latrin
Bestämd singular: latrinen
Obestämd plural: latriner
Bestämd plural: latrinerna

Hur används ordet latrin

  • "Det kan t ex röra sig om avloppsvatten som sköljts ut från pumpstationer i samband med regn eller utsläppt latrin från båtar."
  • "Cirkusen ska i somras ha tömt ut latrin från cirkusens portabla toaletter i en slänt ner mot Storsjön i Östersund."
  • "En cirkus ska betala en företagsbot på 20.000 kronor för miljöbrott, efter att ha tömt ut en latrin i en slänt ner mot Storsjön i somras."
  • "Ett medborgarförslag lämnades in till kommunen för flera år sedan om att göra i ordning platsen med toaletter, möjligheter att tömma latrin och gråvatten, samt att fylla vatten."
  • "Kan inte tömma latrin"
  • "Sen i våras får fritidsbåtar inte längre släppa ut sitt toalettavfall rätt i sjön, utan måste tömma sin latrin i land."
  • "Den nya lagen trädde i kraft 1 april i år och innebär att det är förbjudet att tömma ut sin latrin, eller sitt gråvatten, till sjöss."
  • "Som ett led i att underlätta för husbilsgästerna har Askersunds kommun byggt en tömningsstation där husbilar kan tömmas på vatten och latrin."
  • "Sedan våren 2015 får fritidsbåtar inte släppa ut sitt toalettavfall rätt ut i sjön, utan måste tömma sin latrin i land."
  • "– Vi ska undersöka hur substanserna bryts ner genom tre typer av behandling som i dag används eller som skulle kunna användas för klosettvatten och latrin : våtkompestering, ureahygienisering och rötning, säger David Eveborn."

Rim på latrin

Vad betyder latrin inom badrum ?

avträde, avträdesgrop; gödsel från avträde

Möjliga synonymer till latrin

Relaterat till latrin

orenlighet

Diskussion om ordet latrin