laziness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till laziness

Ordet laziness har 3 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom fysik
  • Inom generell
zoologi
fysik
generell

Ordet laziness inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till laziness (inom zoologi)

Möjliga synonymer till laziness (inom zoologi)

Ordet laziness inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till laziness (inom fysik)

Ordet laziness inom generell

Synonymer till laziness (inom generell)

Möjliga synonymer till laziness (inom generell)

Diskussion om ordet laziness