leaden

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till leaden

Hur används ordet leaden

  • "the sky was leaden and thick"
  • "a leaden conversation"
  • "his leaden arms"
  • "leaden steps"

Ordet leaden har 4 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom färg
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
nedsättande
färg
generell
vardagligt

Ordet leaden inom färg

Synonymer till leaden (inom färg)

Möjliga synonymer till leaden (inom färg)

Ordet leaden inom generell

made heavy or weighted down with weariness

(of movement) slow and laborious

Synonymer till leaden (inom generell)

Uttryck till leaden (inom generell)

Ordet leaden inom vardagligt

Synonymer till leaden (inom vardagligt)

Diskussion om ordet leaden