ledamot

ledamoten
ledamöter
ledamöterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ledamot

Hur böjs ordet ledamot på svenska?

Obestämd singular: ledamot
Bestämd singular: ledamoten
Obestämd plural: ledamöter
Bestämd plural: ledamöterna

Hur används ordet ledamot

 • "Hon var ledamot av Kyrkorådet."
 • "Karin var en god ambassadör för sitt parti, plikttrogen och ambitiös och oavsett om hon var ordförande i SDN Linnéstaden, vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller ledamot i Gatubolaget skötte hon uppdraget med samma lust och glädje."
 • "I Vänersborgs kommun blev hon centerpartiets första kvinnliga gruppordförande och ledamot i kommunstyrelsen."
 • "Ulf Nilsson ( FP ), ledamot i pensionsgruppen och riksdagen"
 • "I början av 2000-talet pratade de löst om en roll som klubbdirektör, nu tar han plats som ledamot i styrelsen – där valberedningen inte fått klartecken om alla nuvarande ledamöter vill sitta kvar, och det är därför inte klart om Albrechtson tar en ” ny ” plats, som en nionde ledamot, eller om han ersätter någon avgående."
 • "I början av 2000-talet pratade de löst om en roll som klubbdirektör, nu tar han plats som ledamot i styrelsen – där valberedningen inte fått klartecken om alla nuvarande ledamöter vill sitta kvar, och det är därför inte klart om Albrechtson tar en ” ny ” plats, som en nionde ledamot, eller om han ersätter någon avgående."
 • "År 1999 invaldes Sture Nordholm som ledamot i Kungl."
 • "Kunglig ledamot"
 • "riksdagsledamot, ledamot i pensionsgruppen"
 • "Panelen består av Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg, författaren och kulturjournalisten Mattias Hagberg, professorn i statsvetenskap Marie Demker, GP:s krönikör Sarah Britz samt folkpartisten Johan Pehrson, ledamot i justitieutskottet."
 • "Ehrling är i dag vice styrelseordförande i Nordea Bank och ledamot i bland andra Securitas, Oriflame och Schibsted."
 • "– Som man nu har upphandlat snedvrids förutsättningarna för leverantörer av bryggor att konkurrera på lika villkor, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen i ett pressmeddelande."
 • "Tio ledamöter röstade ja, tre moderater sade nej, liksom en ledamot från Sverigedemokraterna."
 • "Nu är faran att topparna inträffar hela tiden, säger Martin Johansson, ledamot på Vårdförbundet."
 • "Starkt kritisk mot ledamot"
 • "Peter Jeppsson ( S ) är själv sjöofficer och ledamot i försvarsutskottet och han tror att den allmänna värnplikten kommer att påverka Blekinge ganska lite."
 • "Blekingenytts granskning visar att Karlshamnsfiskaren Glenn Fridh sitter som ordinarie ledamot i SFR:s förbundsstyrelse."
 • "Roks årsmöte hölls i Haparanda och efter ett år som ledamot i styrelsen valdes Karin Svensson från Olofströms kvinno- och tjejjour till Roks vice ordförande."
 • "Som ledamot i nämnden har han också upplevt andra problem, säger han, och har dessutom haft ett möte med tillförordnade förvaltningschefen Claes Wiridén."
 • "Socialdemokraten Anders Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i hamnbolagets styrelse, säger att bolaget kommer att gynnas vid ett ja till gasledningen."
 • "Att det finns och fungerar är viktigt menar Carl-Magnus Kälvestam ( M ) som är ledamot i omsorgsnämnden."

Vad betyder ledamot inom politik ?

Ledamot är ett uppdrag man tilldelas eller utnämns för.

Möjliga synonymer till ledamot

Diskussion om ordet ledamot