ledsnad

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet ledsnad

  • "Den misstänkte Hagamannen visade inga känslor av ledsnad, skuld eller ånger i samband med läkarundersökningen, som på grund av hotbilden genomfördes i ett litet låst besöksrum på häktet i Umeå."
  • "– De uttrycker oro och ledsnad."
  • "Störst grupp av familjer är den som berättar om oro, ledsnad och sorg."

Vad betyder ledsnad inom vardagligt ?

känsla av bedrövelse; det att vara ledsen

Möjliga synonymer till ledsnad

Relaterat till ledsnad

tråkighet

lidande

obehag

botfärdighet

tungsinthet

avmattning

känsla

grämelse

Diskussion om ordet ledsnad

  • - 2017-06-30

    sadness