legatobåge

legatobågen
legatobågar
legatobågarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet legatobåge på svenska?

Obestämd singular: legatobåge
Bestämd singular: legatobågen
Obestämd plural: legatobågar
Bestämd plural: legatobågarna

Vad betyder legatobåge inom musik ?

båge över toner som skall följa på varandra utan uppehåll

Diskussion om ordet legatobåge