legohjon

legohjonet
legohjon
legohjonen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet legohjon på svenska?

Obestämd singular: legohjon
Bestämd singular: legohjonet
Obestämd plural: legohjon
Bestämd plural: legohjonen

Vad betyder legohjon inom vardagligt ?

anställd enligt w:Legostadgan|Legostadgan, från november till oktober

Möjliga synonymer till legohjon

Diskussion om ordet legohjon