lett

letten
letter
letterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet lett på svenska?

Obestämd singular: lett
Bestämd singular: letten
Obestämd plural: letter
Bestämd plural: letterna

Hur används ordet lett

 • "Vid det besöket bekräftades att köttbiten mannen ätit varit försedd med tandpetare som orsakat ett hål i matstrupen och lett till en allvarlig infektion."
 • "– Det ska ha varit ett tips från allmänheten som lett fram till att vi hittade kvinnan, säger Johanna Persson på polisens ledningscentral."
 • "Att få fram exakta medicinska svar på om en person är under eller över 18 år är än så länge omöjligt, men strävan efter att komma så nära som möjligt har lett forskningsvägarna till Blekinge Tekniska Högskola, BTH."
 • "Undersökningarna visar bland annat att källaren är ordentligt fuktskadad och att dessa skador lett till mögelangrepp på syllen på fastighetens stenmur."
 • "Detta har i sin tur lett till en del vab-tid men någon större förståelse anser hon sig inte fått av förskolans ledning."
 • "Vanmakten har lett till många i området väljer att parkera sina bilar längre bort från hemmet, trots att de ibland måste stå felparkerade och riskerar böter."
 • "Detta har lett till att en nedkyld ko och en hund fick avlivas, att grisar bökade bland skelettdelar och avmagrade och toviga hästar hölls inomhus i flera månader."
 • "Mannen hade sedan tidigare haft flera hjärtinfarkter som lett till svårigheter med balansen."
 • "Det har lett till att sjukhuset på olika sätt utökat sina vårdplatser och därmed också behövt mer personal."
 • "Han har spelat fyra år med klubben och framgången har lett till landslagspel under den gångna säsongen."

Relaterat till lett

människa

Diskussion om ordet lett

 • coltalba - 2013-07-08

  Det borde tilläggas lett som supinum från verbet le. Alltså le, log, lett

letter

letters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet letter

 • "by letter"
 • "was it a love letter?"
 • "a letter was sent to Mr Swanson"
 • "wrote an indignant letter to the editor"
 • "small/big letters"
 • "his grandmother taught him his letters"
 • "he followed instructions to the letter"
 • "he obeyed the letter of the law"
 • "he won letters in three sports"

Ordet letter har 4 betydelser

 • Inom post
 • Inom lingvistik
 • Inom bildligt
 • Inom generell
post
lingvistik
bildligt
generell

Vad betyder letter inom post ?

A written message addressed to a person or organization

Översättningar (inom post)

Svenska

Synonymer till letter (inom post)

Möjliga synonymer till letter (inom post)

Vanlig betydelse av ordet letter inom lingvistik

the conventional characters of the alphabet used to represent speech

Synonymer till letter (inom lingvistik)

Mindre vanlig betydelse av ordet letter inom bildligt

a strictly literal interpretation (as distinct from the intention)

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till letter (inom bildligt)

Ordet letter inom generell

an award earned by participation in a school sport

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till letter (inom generell)

Diskussion om ordet letter

letter

Verb

Hur används ordet letter

 • "He lettered a book"

Ordet letter har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder letter inom generell, generell, generell ?

set down or print with letters

mark letters on or mark with letters

win an athletic letter, in sports

Översättningar (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet letter inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till letter (inom bildligt)

Diskussion om ordet letter