levee

levees
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till levee

Ordet levee har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom politik
  • Inom historia
  • Inom zoologi
sjöfart
politik
historia
zoologi

Ordet levee inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till levee (inom sjöfart)

Ordet levee inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till levee (inom politik)

Ordet levee inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Ordet levee inom zoologi

Synonymer till levee (inom zoologi)

Diskussion om ordet levee