lick

licks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till lick

Ordet lick har 4 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
kemi
generell
sport
vardagligt

Ordet lick inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till lick (inom kemi)

Ordet lick inom generell

Synonymer till lick (inom generell)

Ordet lick inom sport

touching with the tongue

Synonymer till lick (inom sport)

Ordet lick inom vardagligt

Synonymer till lick (inom vardagligt)

Diskussion om ordet lick

lick

lick
licked
licked
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till lick (inom vardagligt)

Hur används ordet lick

  • "She licked him at tennis"
  • "We licked the other team on Sunday!"

Ordet lick har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom zoologi
  • Inom generell
  • Inom slang
sport
zoologi
generell
slang

Ordet lick inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet lick inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till lick (inom zoologi)

Möjliga synonymer till lick (inom zoologi)

Ordet lick inom generell

pass the tongue over

Synonymer till lick (inom generell)

Möjliga synonymer till lick (inom generell)

Ordet lick inom slang

Synonymer till lick (inom slang)

Möjliga synonymer till lick (inom slang)

Diskussion om ordet lick