ligatur

ligaturen
ligaturer
ligaturerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ligatur

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet ligatur på svenska?

Obestämd singular: ligatur
Bestämd singular: ligaturen
Obestämd plural: ligaturer
Bestämd plural: ligaturerna

Ordet ligatur har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom medicin
  • Inom lingvistik
musik
medicin
lingvistik

Vad betyder ligatur inom musik ?

noter förenade med en bindebåge

Översättningar (inom musik)

Engelska

Möjliga synonymer till ligatur (inom musik)

Relaterat till ligatur (inom musik)

musik

Ordet ligatur inom medicin

underbindning av blodkärl

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till ligatur (inom medicin)

Relaterat till ligatur (inom medicin)

förbindelsemedel

Ordet ligatur inom lingvistik

Ligatur (av latinets ligatura, till ligare – binda, förena) är ett tecken bildat genom sammanskrivning av två eller fler tecken. Ligaturer kan förekomma i såväl handskriven som typografisk text (i tryck eller på skärm). Ligaturer är en typografisk och paleografisk, inte ortografisk eller grafematisk företeelse. Vanliga ligaturer fi och fl. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ligatur

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Möjliga synonymer till ligatur (inom lingvistik)

Diskussion om ordet ligatur