likvidation

likvidationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till likvidation

Hur används ordet likvidation

  • "Mjällby Support AB försöker på olika sätt undvika att sätta bolaget i likvidation."
  • "Så nu blir det upp till båda kommunledningarna att bestämma om det blir någon sådan här bantad fortsättning eller om samarbetet ska upphöra genom att förbundet försätts i likvidation."
  • "Förbundet ska nu avvecklas genom en likvidation, något som både kan kosta pengar och ta lång tid."
  • "Konstmuseet kan därmed undvika att en akut likvidation måste genomföras och kan istället avvecklas under ordnade former."
  • "HQ Banks likvidation gör dock att landstinget nu inte ser ut att kunna sälja obligationen vidare, utan att man får vänta till 2012 då obligationen löper ut innan man kan få tillbaka sina pengar."
  • "Om Allra efter detta fortfarande inte skickat in årsredovisningar som uppfyller lagens krav, så kan Bolagsverket i nästa steg besluta om likvidation av bolagen – ett slags tvångsupplösning."
  • "Ett par dagar senare försattes HQ Bank i likvidation."
  • "Aktien i olje- och gasbolaget PA Resources rusar uppåt med nästan 30 procent sedan styrelsen redovisat en kontrollbalansräkning som visar att krisdrabbade bolaget inte tvingas i likvidation, då det egna kapitalet med råge överstiger det registrerade aktiekapitalet."
  • "Bolaget har redan årliga ägartillskott och under två år beviljade fullmäktige även en kapitaltäckningsgaranti på två gånger en miljon för att bolaget skulle undgå likvidation."
  • "Lektorn i företagsekonomi, Joachim Landström, som nyligen lämnade uppdraget som expert i Reepalus utredning, anser att ett vinsttak under tio procent skulle vara skadligt för tillväxten och att flera bolag skulle tvingas till likvidation."

Vad betyder likvidation inom ekonomi ?

avveckling av ett företag t.ex. efter bankrutt

Möjliga synonymer till likvidation

Relaterat till likvidation

avtal

betalning

gengäld

penningväsen

Diskussion om ordet likvidation