Line

Namn [-]

Översättningar

Hur används ordet Line

 • "Nu har ett nytt avtal skrivits under, där Stena Line åläggs att betala fem miljoner kronor om året till kommunen,"
 • "Stena Line har inte betalat någon fartygsavgift på över sex år, efter en avtalsmiss från Karlskrona kommun."
 • "– Vi informerar de som är bokade och erbjuder ombokning., säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line."
 • "– Det ska blåsa så rejält, så vi fick göra den bedömningen, säger Jesper Waltersson, presschef Stena Line."
 • "Från och med den 8 juli sätter Stena Line in ett tredje fartyg på linjen Karlskrona-Gdynia för att möta den stora efterfrågan på fraktkapacitet."
 • "Karlskrona kommun vill utöka industriområdet på Verkö och bygga järnväg för att stöjda företag som ABB, Roxtec och Stena Line."
 • "Som jag ser det är det risk för förseningar precis som igår, men vi får avvakta till i eftermiddag och se hur det blir för kvällens avgångar, säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line."
 • "Även Stena Line har ställt in två avgångar – färjan från Gdynia igår kväll och färjan från Karlskrona idag."
 • "Stena Line försenade"
 • "– Som en försiktighetsåtgärd beslutade vi om att evakuera resenärerna från hytterna eftersom det var en kraftig rökutveckling från lastbilen, säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line."

Vad betyder Line inom generell ?

ett kvinnonamnStatistisk sentralbyrå: [https://www.ssb.no/navn Mest brukte jentenavn. 1880-2020] Läst 2021-02-16. Namnet Line var det nionde vanligaste flicknamnet i Norge år 1975.

Diskussion om ordet Line

 • - 2009-03-06

  a fortified position = linje

line

lines
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet line

 • "Fishing line"
 • "Power line"
 • "Washing line"
 • "He was so drunk he couldn't walk in a straight line"
 • "the line stretched clear around the corner"
 • "the line of soldiers advanced with their bayonets fixed"
 • "Draw a second line parallel to the first."
 • "the letter consisted of three short lines"
 • "She asked me to drop a line when I'd get there, and just finished writting that messages."
 • "they attacked the enemy's line"
 • "I can't follow your line of reasoning"
 • "My idea is something along those lines"
 • "Mr Nelson comes from a long line of carpenters, dating back to his great great grandfather"
 • "what line of business are you in exactly?"
 • "the line between Northern Ireland and the Republic"
 • "there's a fine line between sanity and insanity"
 • "the country is still divided along ethnic lines"
 • "their new perfume line"
 • "the company is broadening its product lines to attract more buyers."

Ordet line har 15 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom trafik
 • Inom sjöfart
 • Inom bildligt
 • Inom valuta
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom miljövetenskap
 • Inom sport
 • Inom typografi
 • Inom handel
 • Inom anatomi
 • Inom teater
 • Inom teater
allmänt
trafik
sjöfart
bildligt
valuta
militärväsen
generell
medicin
miljövetenskap
sport
typografi
handel
anatomi
teater
teater

Vad betyder line inom allmänt ?

A piece of string, rope or wire used for a particular puspose.

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till line (inom allmänt)

Möjliga synonymer till line (inom allmänt)

Ordet line inom trafik

The direction or path something or someone moves.

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till line (inom trafik)

Möjliga synonymer till line (inom trafik)

Ordet line inom sjöfart

a formation of people or things one after another.

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till line (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till line (inom sjöfart)

Ordet line inom bildligt

a long thin mark on the surface if something

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till line (inom bildligt)

Ordet line inom valuta

a linear string of words, making a short message..

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till line (inom valuta)

Möjliga synonymer till line (inom valuta)

Ordet line inom militärväsen

a fortified position (especially one marking the most forward position of troops)

Ordet line inom generell

a way of thinking, talking or finding out about something.

Översättningar (inom generell)

Synonymer till line (inom generell)

Möjliga synonymer till line (inom generell)

Ordet line inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till line (inom medicin)

Ordet line inom miljövetenskap

a type of work or area of interest

Översättningar (inom miljövetenskap)

Synonymer till line (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till line (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till line (inom miljövetenskap)

Ordet line inom sport

in games or sports; a mark indicating positions or bounds of the playing area

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till line (inom sport)

Ordet line inom typografi

a border between two regions, as well as an imaginary limit or border between two situations or conditions

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Synonymer till line (inom typografi)

Ordet line inom handel

several products forming a set, for example because they are all of the same type or all produced by the same company

Översättningar (inom handel)

Synonymer till line (inom handel)

Möjliga synonymer till line (inom handel)

Ordet line inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till line (inom anatomi)

Ordet line inom teater

Översättningar (inom teater)

Svenska

Möjliga synonymer till line (inom teater)

Ordet line inom teater

Översättningar (inom teater)

Svenska

Möjliga synonymer till line (inom teater)

Diskussion om ordet line

 • - 2009-06-17

  "Line" (militärväsen) kan översättas till "linje".

 • - 2010-04-24

  Kollektion

 • fridaaljung - 2010-07-23

  Kan det inte vara en replik också? "What's my line?"

 • - 2011-10-19

  Repliker

line

line
lined
lined
Verb

Översättningar (inom teater)

Synonymer till line (inom teater)

Hur används ordet line

 • "The tailor lined the overcoat with silk"
 • "How much would it cost to have this jacket lined?"
 • "Lined envelopes"
 • "sorrow had lined his face"
 • "The paper was lined"
 • "line one's pockets"

Ordet line har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom konst
 • Inom sömnad
 • Inom juridik
 • Inom tobaksrökning
 • Inom mat
generell
vardagligt
konst
sömnad
juridik
tobaksrökning
mat

Vad betyder line inom generell, generell ?

cover the interior of, as of garments: :lined gloves"

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till line (inom generell)

Ordet line inom vardagligt

be in line with; form a line along; of trees along a river, etc.

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till line (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till line (inom vardagligt)

Ordet line inom konst

Översättningar (inom konst)

Synonymer till line (inom konst)

Möjliga synonymer till line (inom konst)

Ordet line inom sömnad

mark with lines

Översättningar (inom sömnad)

Möjliga synonymer till line (inom sömnad)

Ordet line inom juridik

mark with lines, draw lines on

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till line (inom juridik)

Ordet line inom tobaksrökning

fill plentifully

Översättningar (inom tobaksrökning)

Synonymer till line (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till line (inom tobaksrökning)

Ordet line inom mat

reinforce with fabric

Översättningar (inom mat)

Synonymer till line (inom mat)

Diskussion om ordet line

Line

Namn

Översättningar (inom mat)

Diskussion om ordet Line