lintel

lintels
Substantiv

Översättningar

Synonymer till lintel

Ordet lintel har 2 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom teknik, byggnadskonst
typografi
teknik, byggnadskonst

Ordet lintel inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Synonymer till lintel (inom typografi)

Möjliga synonymer till lintel (inom typografi)

Ordet lintel inom teknik, byggnadskonst

Översättningar (inom teknik, byggnadskonst)

Synonymer till lintel (inom teknik, byggnadskonst)

Möjliga synonymer till lintel (inom teknik, byggnadskonst)

Diskussion om ordet lintel

  • - 2009-03-04

    Avväxlingsbalkar