lismare

lismaren
lismare
lismarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet lismare på svenska?

Obestämd singular: lismare
Bestämd singular: lismaren
Obestämd plural: lismare
Bestämd plural: lismarna

Möjliga synonymer till lismare

Relaterat till lismare

falskhet

lymmel

lydnad

överskattning

döljande

motiv

slughet

smickrare

underordnad

kryperi

Diskussion om ordet lismare