listlessness

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till listlessness

Ordet listlessness har 3 betydelser

  • Inom psykologi
  • Inom generell
  • Inom fysik
psykologi
generell
fysik

Ordet listlessness inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Svenska

Möjliga synonymer till listlessness (inom psykologi)

Ordet listlessness inom generell

Synonymer till listlessness (inom generell)

Ordet listlessness inom fysik

inactivity resulting from torpidity and lack of vigor or energy

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till listlessness (inom fysik)

Diskussion om ordet listlessness