lokalkännedom

lokalkännedomen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet lokalkännedom

  • "Vi har personkännedom, och vi har lokalkännedom."
  • "– Närheten är ju alltid bra när det utreds brott, att ha bättre lokalkännedom och koll på lokala namn, säger Ola Stockelius, förundersökningsledare inom polisens demokrati- och hatbrottsgrupp."
  • "Han är en av förhandsfavoriterna att slåss om placeringarna högt upp och han har lokalkännedom om de sydsvenska vägarna eftersom han ursprungligen är från Blekinge och tävlar för Gullabo RC i Småland."
  • "En av favoriterna med lokalkännedom om de sydsvenska vägarna är Mattis Olsson som tävlar för Gullabo RC i Småland."
  • "– Vi har föreningar med god lokalkännedom som vi kan ta hjälp av."
  • "Kontaktnät, personoch lokalkännedom riskerar att försvinna eller försämras."
  • "Räddningschef : Bristande lokalkännedom är orsaken"
  • "Tidigare togs 112-samtalen emot av närmaste central men nu svarar SOS - operatörer över hela landet, vilket har lett till operatörerna inte alltid har lokalkännedom."
  • "Problem med lokalkännedom"
  • "– Just det här att det ligger i länet gör ju att det blir en bättre lokalkännedom."

Diskussion om ordet lokalkännedom