lots

lotsen
lotsar
lotsarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet lots på svenska?

Obestämd singular: lots
Bestämd singular: lotsen
Obestämd plural: lotsar
Bestämd plural: lotsarna

Hur används ordet lots

 • "Äldre och sjuka människor i Blekinge ska få hjälp av en särskild lots när de behöver hjälp av vården."
 • "Enligs Saco, Sveriges akademikers centralorganisations prognos räknbas bland annat audionom, kiropraktor, datavetare, kemist, matematiker / statistiker, sjukgymnast och lots till framtidsyrkena."
 • "Som lots hjälper man fartygens befälhavare att framföra båtarna i farleder, med förtöjning och manövrering i hamnarna."
 • "Eero Honkasalo har jobbat som lots i 20 år."
 • "På sträckan mellan cirkulationsplats Lugnet och cirkulationsplats Korsnäs håller man på med beläggningsarbete, vilket innebär att trafiken delvis leds om med lots."
 • "Bilar som väntade på en lots för att ta sig förbi arbetet blev påkörda bakifrån."
 • "Ett körfält i taget kommer att stängas av och trafiken regleras med lots i kombination med trafiksignal."
 • "Återkommande klagomål handlar om att man träffar sin lots väldigt sällan."
 • "I ett fall säger sig lotsen inte känna till en person som Arbetsförmedlingen vill komma i kontakt med – trots att man formellt varit lots åt personen i flera månader."
 • "Arbetsförmedlaren som upprättar rapporten konstaterar att väldigt få deltagare valt att byta lots i den aktuella kommunen.Regelbrotten kring bostäder och folkbokföring är återkommande."

Vad betyder lots inom sjöfart ?

person som har till yrke att hjälpa styra fartyg genom vissa farleder eller anlöpa hamn

Möjliga synonymer till lots

Relaterat till lots

ledare

prövning

information

transportmedel

sjöman

Diskussion om ordet lots

lot

lots
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet lot

 • "a lot of money"
 • "the luck of the draw" or "they drew lots for it"
 • "has a happy lot"
 • "they were an angry lot"
 • "he bought a lot on the lake"

Ordet lot har 7 betydelser

 • Inom sport
 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom bildligt
 • Inom konst
 • Inom vardagligt
sport
religion
generell
teknik
bildligt
konst
vardagligt

Ordet lot inom religion

Möjliga synonymer till lot (inom religion)

Ordet lot inom generell

a parcel of land having fixed boundaries

(Old Testament) nephew of Abraham; God destroyed Sodom and Gomorrah but chose to spare Lot and his family who were told to flee without looking back at the destruction

Ordet lot inom teknik

Synonymer till lot (inom teknik)

Ordet lot inom bildligt

Synonymer till lot (inom bildligt)

Möjliga synonymer till lot (inom bildligt)

Ordet lot inom konst

Synonymer till lot (inom konst)

Ordet lot inom vardagligt

Synonymer till lot (inom vardagligt)

Diskussion om ordet lot

 • - 2008-08-14

  tomter

 • - 2009-12-22

  jag tror den används som delavtal också

 • - 2018-11-29

  mycket