lounger

loungers
Substantiv

Översättningar

Synonymer till lounger

Ordet lounger har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom kläder
  • Inom slang
generell
kläder
slang

Vad betyder lounger inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till lounger (inom generell)

Ordet lounger inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Ordet lounger inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till lounger (inom slang)

Diskussion om ordet lounger