Love

Namn [-]

Översättningar

Hur används ordet Love

 • "I dagarna tvingades Peace & Love i Borlänge ställa in."
 • "Sarah Klangs debutskiva ” Love In The Milky Way ” har hyllats och hon har också gjort uppmärksammade framträdanden i bland annat SVT:s På Spåret och på P3 Guld-galan."
 • "Under måndagen presenteras även Live Green Swedens nya expansionchef Sara Olsson som tidigare varit VD för Peave & Love."
 • "I vissa bostadsområden bor många inrikes födda och i andra bostadsområden många utrikes födda, säger Love Börjeson till SVT."
 • "Man ska inte överdriva resultaten heller, säger Love Börjeson."
 • "Samtidigt vill Love Börjeson poängtera att Sverige har en låg segregation om man jämför internationellt."
 • "– Det finns konsensus över blocksgränserna om att där det är hög mångfald och låg segregation, då har man arbetat med ett blandat boende med olika upplåtelseformer, säger Love Börjeson och nämner Upplands Väsby som ett exempel."
 • "Om dessa grupper bor i separata bostadsområden är segregationen hög, enligt Love Börjesons variabler."
 • "För att skapa en hög integration och en låg segregation anser Love Börjeson att bostadsfördelningen måste blandas mer."
 • "Det är i senioranalytikern Love Börjesons rapport"

Rim på Love

Vad betyder Love inom namn ?

ett könsneutralt förnamn (''sällsynt som kvinnonamn'')'''Statistiska centralbyrån''' (2020) [https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-statistik/namnstatistik/pong/tabell-och-diagram/nyfodda--efter-namngivningsar-och-tilltalsnamn-topp-100/pojknamn/ Namn – nyfödda pojkar 2019, topp 100] Love på plats 39.; ''svensk variant av'' franska mansnamnet Louis ''alternativt'' kvinnonamnet Louise

Diskussion om ordet Love

 • - 2008-05-08

  karlek

love

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet love

love

loves
Substantiv

Hur används ordet love

 • "love is blind"
 • "declaration of love"
 • "I met the love of my life in Italy"
 • "his lovemaking disgusted her"
 • "he hadn't had any love in months"
 • "What have you done, my love?"
 • "From Venice with love"
 • "The game now stands at forty-love"
 • "his love for his work"
 • "children need a lot of love"
 • "the theater was her first love" or "he has a passion for cock fighting"
 • "their love left them indifferent to their surroundings"
 • "she was his first love"
 • "it was 40 love"

Ordet love har 5 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom fåglar
 • Inom vardagligt
 • Inom ALLMÄNT
medicin
generell
fåglar
vardagligt
ALLMÄNT

Vad betyder love inom medicin ?

a strong positive emotion of regard and affection

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till love (inom medicin)

Möjliga synonymer till love (inom medicin)

Ordet love inom generell

any object of warm affection or devotion

a deep feeling of sexual desire and attraction

a score of zero in tennis or squash

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till love (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet love inom fåglar

tennis

Översättningar (inom fåglar)

Möjliga synonymer till love (inom fåglar)

Ordet love inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till love (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till love (inom vardagligt)

Ordet love inom ALLMÄNT

Synonymer till love (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till love (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet love

love

love
loved
loved
Verb

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Hur används ordet love

 • "I love French food"
 • "She loves her boss and works hard for him"
 • "She loves her husband deeply"
 • "I love you, and I always will!"
 • "This student makes love with everyone in her dorm"

Ordet love har 3 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom sex
ALLMÄNT
ALLMÄNT
sex

Vad betyder love inom ALLMÄNT ?

have a great affection or liking for be enamored or in love with

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet love inom ALLMÄNT

get pleasure from

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Möjliga synonymer till love (inom ALLMÄNT)

Ordet love inom sex

have sexual intercourse with

Översättningar (inom sex)

Möjliga synonymer till love (inom sex)

Diskussion om ordet love

Love

Namn

Översättningar (inom sex)

Svenska

Diskussion om ordet Love