lovely

lovelies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till lovely

Diskussion om ordet lovely

lovely

lovelier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet lovely har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom skämtsamt
  • Inom generell
vardagligt
skämtsamt
generell

Ordet lovely inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet lovely inom skämtsamt

Översättningar (inom skämtsamt)

Svenska
  • täck  [ skämtsamt ]

Möjliga synonymer till lovely (inom skämtsamt)

Ordet lovely inom generell

appealing to the emotions as well as the eye

(inom generell)

Diskussion om ordet lovely