lower

lower
lowered
lowered
Verb

Översättningar

Synonymer till lower

Hur används ordet lower

 • "He lowered pint after pint of beer"
 • "lower a rating"
 • "lower expectations"
 • "Det är därför det heter upper body eller lower body."
 • "Det är därför det heter upper body eller lower body."

Ordet lower har 6 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
 • Inom byggnadskonst
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
bildligt
mat
vardagligt
byggnadskonst
generell
ekonomi

Vad betyder lower inom bildligt ?

set lower

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till lower (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet lower inom mat

move something or somebody to a lower position

Översättningar (inom mat)

Synonymer till lower (inom mat)

Möjliga synonymer till lower (inom mat)

Mindre vanlig betydelse av ordet lower inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet lower inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till lower (inom byggnadskonst)

Ordet lower inom generell

Synonymer till lower (inom generell)

Ordet lower inom ekonomi

cause to drop or sink

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till lower (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till lower (inom ekonomi)

Diskussion om ordet lower

 • interpreter - 2008-03-23

  Ordet "lower" som verb finns inte med i Tyda.Betydelse "minska. sänka ner, minska" m.fl. betydelser

lowering

Adjektiv

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till lowering (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till lowering

Diskussion om ordet lowering

lowering

lowerings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet lowering har 3 betydelser

 • Inom alpin
 • Inom sport
 • Inom generell
alpin
sport
generell

Ordet lowering inom alpin

Översättningar (inom alpin)

Svenska

Möjliga synonymer till lowering (inom alpin)

Ordet lowering inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till lowering (inom sport)

Ordet lowering inom generell

the act of causing to become less

the act of causing something to move to a lower level

(inom generell)

Diskussion om ordet lowering