lubricate

lubricate
lubricated
lubricated
Verb

Synonymer till lubricate

Hur används ordet lubricate

  • "lubricate my car"

Ordet lubricate har 4 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
ålderdomlig
slang
generell
amerikansk engelska

Ordet lubricate inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till lubricate (inom ålderdomlig)

Ordet lubricate inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet lubricate inom generell

apply a lubricant to

Synonymer till lubricate (inom generell)

Ordet lubricate inom amerikansk engelska

apply lubricants to' "lubricate my car engine"

Synonymer till lubricate (inom amerikansk engelska)

  • lube [ amerikansk engelska ]

Diskussion om ordet lubricate