Luftfartsverket

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Luftfartsverket

 • "Vi får komma upp i flygledartornet på Ronneby flygplats som bemannas av personal från Luftfartsverket."
 • "Luftfartsverket vill förbinda flygplatsen i Kallinge med en järnvägsstation för öka tillgängligheten och slippa flygbussarna."
 • "Vad det skulle kosta är oklart, men Luftfartsverket hoppas på Region Blekinge som finansiär."
 • "Tåg är bättre än flygbussar menar Luftfartsverket."
 • "16 flygplatser som idag drivs av Luftfartsverket ska bli tio."
 • "– Allt är ju i sin linda, men jag vill väcka idén och få Region Blekinge och näringslivet att se om det går att lösa, säger Jim Magnusson, flygstationschef på Luftfartsverket."
 • "Karyd har varit mångårig utredare och expert i flygfrågor åt både Trafikverket och Luftfartsverket."
 • "– Flygbolag säger alltid ja om man frågar dem, men sedan kommer de inte, säger Arne Karyd som utrett flygfrågor i åratal för både Trafikverket och Luftfartsverket."
 • "Även delar av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen bör ingå i det nya verket, anser utredaren."
 • "Enligt förslaget bör Luftfartsverket bolagiseras och ett nytt ersättningssystem för icke statliga flygplatser införas."

Diskussion om ordet Luftfartsverket

luftfartsverket

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet luftfartsverket

 • "Norska luftfartsverket Avinor kan bli köpare av SAS egendom på Gardermoen."
 • "Så här måste alla samverka, alltifrån flygbolag till de som är ansvariga för flygsäkerheten som luftfartsverket."
 • "Nya fynd antyder att det finns likheter mellan söndagens olycka i Etiopien och flygkraschen i Indonesien i höstas, uppger det amerikanska luftfartsverket FAA."
 • "Inga avfyrningar sker i tätbebyggt område, det serbiska luftfartsverket måste alltid ge tillstånd och bönderna får en tre månader lång utbildning."
 • "Transportstyrelsen har informerat brittiska luftfartsverket om att British Airways brutit mot det svenska flygförbudet."
 • "Även det norska luftfartsverket Avinor uppger att måndagens flygturer mellan Nordnorge och Svalbard ställs in, enligt AFP."
 • "Till en början hoppades luftfartsverket att flygtrafiken skulle flyta på utan störningar, men efter hand har situationen omvärderats"
 • "Norska luftfartsverket Avinor har nämnts i spekulationerna."
 • "Förändringen genomförs vid årsskiftet och berör alla landets länsstyrelser, alla polismyndigheter, alla landsting, luftfartsverket, Telia, tullen, Skatteverket, alla lokala Säpo-enheter, kustbevakningen, vägverket, ekobrottsmyndigheten och Svenska kraftnät."
 • "Situationen var alltså under kontroll, säger Axel Raab på tyska luftfartsverket till SVT."

Relaterat till luftfartsverket

rådsförsamling

Diskussion om ordet luftfartsverket