luftning

luftningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till luftning

Hur används ordet luftning

  • "Med efterföljande rening menas t.ex. infiltration eller markbädd med luftning, säger Lisa Germundson, miljöinspektör."
  • "– Mycket viktigt är att man öppnar luftning på båtens tank, annars kan den implodera, påpekar han."
  • "Malmö stad försöker stoppa fågeldöden genom att öka tillflödet av friskt vatten, lyfta bort algansamlingar samt slå på luftning i dammen för att öka syresättningen."
  • "Malmö stad försöker i nuläget stoppa fågeldöden genom att öka tillflödet av friskt vatten, lyfta bort algansamlingar samt slå på luftning i dammen för att öka syresättningen."
  • "Malmö stad har tillsatt mer luftning och pumpning av vattnen i områdena för att försöka förbättra vattenkvalitén för fåglarna."
  • "– Lukten finns ju inte överallt och de prover vi har tagit visar inte på några avvikelser, men troligen handlar det om någon luftning som gått sönder, säger han."
  • "När personer har kraftigt nedsatt blodcirkulation uppstår sår, och vid luftning av såren så tyvärr kan sådant här inträffa, säger verksamhetschefen till DN."
  • "– Det är framförallt katter och hundar som drar in lopporna men vi tror att de också tar sig in genom öppna fönster eller efter att ha landat på täcken som hänger ute för luftning, säger Ulf Skoglund på Anticimex."
  • "Med åtgärder från Västerås stad, såsom luftning av marken och en ny kronstabilsering så ska trädet var klart för hotellets gäster i sommar."

Diskussion om ordet luftning