luftväg

luftvägen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet luftväg

 • "IVO anser att övervakning motsvarande intensivvård med beredskap och förberedelse för en svår intubation är lämplig vårdnivå för optimala förhållande vid behov av skapande av fri luftväg i detta fall."
 • "– Det kan vara allt ifrån andningsblåsor som hjälper patienter att andas, tvättset som användas vid kirurgi och silikonartiklar som används för att hjälpa patienter att hålla fri luftväg."
 • "När 75-åringen fått diagnosen var hon så stel att hon behövde sövas för att läkarna skulle kunna säkerställa en fri luftväg."
 • "– Att förstå hur man ska skapa en fri luftväg och samtidigt utföra en hjärt- och lungräddning är det få som klarar av."
 • "Det var bara att försöka ha mycket backspin i klotet, försöka få till en bra luftväg och hoppas på en så bra landning som möjligt."
 • "Kvinnan behövde en tids hjärt- och lungräddning för att få fri luftväg."
 • "– Var femte dödsoffer beror på en ofri luftväg och det är ganska enkelt att åtgärda även för en lekman, säger Tomas Ragnarsson och demonstrerar på sin kollega hur det kan räcka med att lyfta huvudet på den skadade."
 • "Där står det bland annat att en person med ofri luftväg låg i baksätet på en polisbil och att det var omöjligt att bedriva vård."
 • "Skapa fri luftväg och kontrollera andningen."
 • "Nu gäller bara tre kriterier för att Räddningstjänsten ska åka : hjärtstopp, stor yttre blödning och hotad luftväg."

Ordet luftväg har 2 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom anatomi
luftfart
anatomi

Vad betyder luftväg inom luftfart ?

enskild komponent i det ihåliga rörsystem som transporterar andningsluft i ett djur, bestående av näshåla, munhåla, svalg, struphuvud, luftstrupe, bronker och bronkioler

Översättningar (inom luftfart)

Engelska

Möjliga synonymer till luftväg (inom luftfart)

Relaterat till luftväg (inom luftfart)

anatomi

Ordet luftväg inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Engelska

Diskussion om ordet luftväg