lumber

lumbers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till lumber

Ordet lumber har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom amerikansk engelska, skogsbruk
  • Inom generell
  • Inom sport
vardagligt
amerikansk engelska, skogsbruk
generell
sport

Ordet lumber inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till lumber (inom vardagligt)

Ordet lumber inom amerikansk engelska, skogsbruk

Översättningar (inom amerikansk engelska, skogsbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till lumber (inom amerikansk engelska, skogsbruk)

Ordet lumber inom generell

the wood of trees cut and prepared for use as building material

Synonymer till lumber (inom generell)

Ordet lumber inom sport

Synonymer till lumber (inom sport)

Möjliga synonymer till lumber (inom sport)

Diskussion om ordet lumber

  • - 2009-05-03

    lumber är också ett skotskt uttryck för Vill du ligga med mig, när det används i en mening, t.ex Fancy a lumber?

lumber

lumber
lumbered
lumbered
Verb

Översättningar (inom sport)

Synonymer till lumber (inom sport)

Ordet lumber har 2 betydelser

  • Inom valuta
  • Inom enhet
valuta
enhet

Vad betyder lumber inom valuta ?

move heavily or clumsily

Översättningar (inom valuta)

Möjliga synonymer till lumber (inom valuta)

Ordet lumber inom enhet

Översättningar (inom enhet)

Synonymer till lumber (inom enhet)

Möjliga synonymer till lumber (inom enhet)

Diskussion om ordet lumber