lump

lumpen
(-)
lumporna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till lump

Hur böjs ordet lump på svenska?

Obestämd singular: lump
Bestämd singular: lumpen
Bestämd plural: lumporna

Hur används ordet lump

 • "Förr kunde man samla in textilier till lump, men det görs inte längre, konstaterar hon."
 • "Förr kunde man samla in textilier till lump, men det görs inte längre, konstaterar hon."
 • "” Inga veteraners kistor ska draperas i billig lump tillverkad utomlands ”, skrev en användare."
 • "Efter många år bland siden, sammet och lump vet Ulla Wennerlund precis vilket föremål hon värderar högst bland dom textila skatterna."
 • "Resterande 85 procent blir lump som eldas."

Vad betyder lump inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
gammal|gamla kläder

Möjliga synonymer till lump

Relaterat till lump

orenlighet

oviktighet

handelsvara

Diskussion om ordet lump

lump

lump
lumped
lumped
Verb

Hur används ordet lump

 • "lump together all the applicants"

Ordet lump har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
ekonomi
generell
lingvistik

Ordet lump inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till lump (inom ekonomi)

Ordet lump inom generell

göra så ett t.ex. ett papper blir skrynkligt

put together indiscriminately

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet lump inom lingvistik

Synonymer till lump (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till lump (inom lingvistik)

Diskussion om ordet lump

lump

lumps
Substantiv

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till lump (inom lingvistik)

Hur används ordet lump

 • "a hunk of bread" or "a lump of coal"

Ordet lump har 5 betydelser

 • Inom data
 • Inom gruvdrift
 • Inom medicin
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
data
gruvdrift
medicin
vardagligt
generell

Ordet lump inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till lump (inom data)

Ordet lump inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till lump (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till lump (inom gruvdrift)

Ordet lump inom medicin

Synonymer till lump (inom medicin)

Ordet lump inom vardagligt

Synonymer till lump (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till lump (inom vardagligt)

Ordet lump inom generell

Synonymer till lump (inom generell)

Diskussion om ordet lump